RA MẮT DÒNG SẢN PHẨM SẮP TỚI INSPIRATION / DARE TO BEGIN DAVIES BRAND ®

DAVIES - RA MẮT DÒNG SẢN PHẨM SẮP TỚI INSPIRATION / DARE TO BEGIN


RA MẮT DÒNG SẢN PHẨM SẮP TỚI
INSPIRATION / DARE TO BEGIN


Definition / định nghĩa:
Một trong những dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ Triết lý “Dám bắt đầu” - nền tảng của DAVIES hôm nay. Dám bắt đầu là một tinh thần cần thiết và bắt buộc cho một công cuộc đổi mới. Dám bắt đầu là hãy làm một điều khiến bạn sợ hãi mỗi ngày.
Mission / nhiệm vụ:
Dựa vào chính sự trải nghiệm DÁM BẮT ĐẦU thay đổi của chúng tôi để chia sẻ đến các bạn. Chúng tôi tin rằng Slogan của mình đem lại nguồn cảm hứng/INSPIRATION cho các homies đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại đúng nghĩa.
Thời gian Release dự kiến 05.2019

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hiển thị tất cả kết quả cho ""